Trung tâm Chính trị huyện Núi Thành khai mạc lớp chuyên đề Lịch sử Đảng "Đảng ta thật vĩ đại" khóa 3/2024.

Sáng ngày 7/5, Trung tâm Chính trị huyện Núi Thành tổ chức bế giảng lớp chuyên đề Lịch sử Đảng "Đảng ta thật vĩ đại" khóa 3/2024.

 

 Đến dự có ông Đoàn Xuân Quang, UVTV - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, ông Đinh Hiếu Trung , HUV - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy và 71 học viên đến từ các  tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy.

  Trong thời gian 5 ngày rưỡi (từ ngày 7 đến ngày 12/5), 71 học viên dự lớp được bồi dưỡng 5 chuyên đề theo Quyết định số 2.448/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương: tái hiện, khái quát những cống hiến, dấu ấn, bước ngoặt trong tiến trình đấu tranh cách mạng của Đảng, của dân tộc, của nhân dân ta nhằm thực hiện đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trọng tâm toát lên được 3 vấn đề căn cốt: Đảng cộng sản Việt Nam - sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam; đường lối cách mạng của Đảng soi sáng con đường cách mạng Việt Nam; ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ich gì khác và 2 chuyên đề bổ trợ về địa phương, gồm: Lịch sử cách mạng địa phương và bối cảnh tình hình, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới. 

   Như vậy, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Chính trị huyện Núi Thành mở 3 lớp chuyên đề Lịch sử Đảng "Đảng ta thật vĩ đại" cho hơn 200 cán bộ cơ sở. 

                                                                                             

 

Tin liên quan