Hội đồng nhân dân huyện Núi Thành khóa XII tổ chức kỳ họp lần thứ 15

 Ngày 26/4, tại hội trường Huyện ủy, HĐND huyện Núi Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp lần thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) thông qua nhiều nội dung quan trọng.

 

 

  Các ông Nguyễn Tri Ấn, TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Hữu Đạo - Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

  Đến dự cùng với các vị đại biểu HĐND huyện có ông Nguyễn Văn Mau - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ông Lê Văn Sinh - Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các ban, phòng chuyên môn của huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND - UBND các xã, thị trấn.

  Sau phát biểu khai mạc kỳ họp của ông Nguyễn Tri Ấn, TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đại diện UBND huyện trình bày các tờ trình: về đề nghị điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022 theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; đề nghị thống nhất điều chỉnh, cắt giảm một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và thống nhất danh mục dự án thực hiện công tác lập, trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; đề nghị quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án; đề nghị thống nhất bổ sung một số dự án và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2024 của huyện.

  UBND huyện cũng trình bày tờ trình về đề nghị ban hành cơ chế hỗ trợ cho các xã, thị trấn từ nguồn thu tiền sử dụng đất của các lô đất không đủ điều kiện phân lô, thửa đất xen cư và các thửa đất nhỏ hẹp, dư ra sau khi sắp xếp lại đã bồi thường, giải phóng mặt bằng; về đề nghị sửa đổi, bổ sung Đề án tuần tra, kiểm soát ban đêm; đề nghị điều chỉnh các mục chi phân bổ kinh phí Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện Núi Thành, giai đoạn 2023-2025”; về đề nghị ban hành Đề án phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn huyện; đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2024 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; về việc đề nghị thống nhất mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách thực hiện nhà ở người có công, hộ nghèo, cận nghèo theo Nghị quyết số 13/2023 của HĐND tỉnh Quảng Nam.

  Tiếp đó, kỳ họp đã nghe các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội và Ban Pháp chế HĐND huyện về các nội dung do UBND huyện trình bày tại kỳ họp. Đồng thời, các đại biểu dự họp cũng nghe phát biểu giải trình của lãnh đạo UBND huyện và tham gia thảo luận, thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp với sự thống nhất cao. 

 Cũng tại kỳ họp lần thứ 15, HĐND huyện Núi Thành xem xét và thống nhất miễn
nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Tấn Nhơn - nguyên Trưởng phòng Tài chính - kế hoạch huyện và ông Trần Đình Minh - nguyên Trưởng phòng Tài nguyên - môi trường huyện do chuyển công tác mới. Đồng thời, kỳ họp bầu bổ sung ông Đoàn Văn Linh – Trưởng phòng Tài chính - kế hoạch và ông Đặng Nam Quang - Chánh Thanh tra huyện làm Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

                                                                              

Tin liên quan