Huyện Núi Thành đạt 80.72 điểm trong Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp

Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công (DVC) theo thời gian thực trên môi trường điện tử  được Thủ tướng Chính phủ ban hành, triển khai thực hiện tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 với 5 nhóm chỉ số thành phần, cụ thể: 1. Công khai, minh bạch; 2. Tiến độ, kết quả giải quyết; 3. Số hóa hồ sơ; 4. Cung cấp dịch vụ trực tuyến; 5. Mức độ hài lòng.

 

 

Kết quả đánh giá Bộ chỉ số là một trong những tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; xác định trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện TTHC, cung cấp DVC; ưu tiên xem xét việc đào tạo, bồi dưỡng và xem xét khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định. Đồng thời cũng là căn cứ để đánh giá tiêu chí số 15.3 thuộc Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tính đến ngày 22/4/2024, Núi Thành có 07/17 xã, thị trấn xếp hạng Tốt; 08/15 xã xếp hạng khá và 02/17 xã xếp hạng Trung bình. Toàn huyện Núi Thành đạt 80.72 điểm, xếp hạng tốt, vị thứ 08/18 huyện, thị xã, thành phố. 

       

Tin liên quan