UBND huyện Núi Thành tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới

Sáng ngày 11/4, tại Phòng họp số 3, UBND huyện Núi Thành tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới đến hết quý I/2024.

 

  

  Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Đức An chủ trì cuộc họp.

 Tính đến thời điểm này, Núi Thành đạt chuẩn 3/9 tiêu chí huyện nông thôn mới theo quy định giai đoạn 2021-2025.

  Ba tiêu chí đã đạt, gồm: tiêu chí số 3 (Thuỷ lợi và phòng chống thiên tai), tiêu chí  số 4 (Điện), tiêu chí số 5 (Y tế - văn hoá - giáo dục). 

 Còn 6/9 tiêu chí chưa đạt (với 14/36 chỉ tiêu chưa đạt), gồm:  tiêu chí số 1 (Quy hoạch); tiêu chí số 2 (Giao thông); tiêu chí số 6 (Kinh tế); tiêu chí số 7 (Môi trường); tiêu chí 8 (Chất lượng môi trường sống)­; tiêu chí 9 (Hệ thống chính trị, an ninh trật tự, hành chính công).

  Qua phân tích, đánh giá cụ thể các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt, chưa đạt, UBND huyện Núi Thành đề ra nhiều giải pháp để thực hiện các tiêu chí còn lại trong thời gian đến, phấn đấu đến cuối năm 2025 đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

 Được biết, ngoài việc thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới, đến nay, Núi Thành đã đảm bảo các điều kiện: Có 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới; có ít nhất 10% số xã  đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 100% số thị trấn trên địa bàn đạt chuẩn đô thị văn minh (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã, huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025).

  Tuy nhiên, đến nay, huyện Núi Thành chưa đánh giá về tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới phải đạt từ 90% trở lên. 

                                                                                          

 

Tin liên quan