Tuổi trẻ sư đoàn 315 xung kích, sáng tạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát huy truyền thống vẻ vang 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024), cán bộ, đoàn viên thanh niên Sư đoàn 315 đã xung kích, sáng tạo, đoàn kết hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

 

 

Có thể là hình ảnh về 10 người

Với tinh thần “người sẵn sàng, vũ khí trang bị sẵn sàng, có lệnh là lên đường làm nhiệm vụ được ngay”, cán bộ, ĐVTN luôn nỗ lực hoàn thành tốt các cuộc diễn tập, xung kích nâng cao chất lượng huấn luyện. Nhiều mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực như: Mô hình “Chi đoàn huấn luyện giỏi”, “Chi đoàn rèn luyện kỷ luật nghiêm”, “Chi đoàn không khói thuốc lá”. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” đã thu hút đông đảo cán bộ, ĐVTN tham gia; nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng hiệu quả trong huấn luyện, học tập, công tác.

Bên cạnh đó, cán bộ, ĐVTN Sư đoàn luôn phát huy vai trò xung kích trong tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt; từ năm 2020 đến nay, Sư đoàn đã huy động hơn 5.000 lượt cán bộ, ĐVTN, hàng nghìn ngày công giúp đỡ nhân dân trên địa bàn huyện Núi Thành, và tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng khắc phục hậu quả nặng nề do thiên tai, lũ lụt. Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, cán bộ, ĐVTN Sư đoàn đã tích cực tham gia “Gian hàng 0 đồng”, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho Nhân dân trên địa bàn huyện Núi Thành trong khu vực phong tỏa. Qua đó, tô thắm hình ảnh tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân, góp phần cùng cố vững chắc mối quan hệ máu thịt quân dân.

Có thể là hình ảnh về 4 người

          Tuổi trẻ Sư đoàn phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa trên địa bàn đóng quân tổ chức nhiều hoạt động phong trào, mô hình có hiệu quả như: “Tuổi trẻ Sư đoàn 315 chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Tình nguyện hè”, “Ngày hội bánh chưng xanh”; “Hành quân về nguồn” kết hợp với các hoạt động tình nguyện xã hội, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; tham gia “giảm nghèo bền vững”. Thông các động, cán bộ chiến sĩ, ĐVTN đã bồi đắp lý tưởng sống, định hướng giá trị thẩm mỹ, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ vững lập trường, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, luôn an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quán triệt, thực hiện tốt lời dặn của chủ tịch Hồ Chí Minh: "Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội", tuổi trẻ Sư đoàn 315 nguyện mài sắc ý chí, giữ vững niềm tin, quyết tâm nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn./. 

 

Tin liên quan