Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch yêu cầu các Sở ngành, đơn vị, địa phương triển khai tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024

 

 

 

 

Triển khai hoạt động  Ngày sách và Văn hóa đọc là nhằm phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng; xác định trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương đối với việc phát triển văn hóa đọc.

Theo đó, việc tổ chức sự kiện văn hóa trên phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng, các cơ quan, tổ chức xã hội tham gia vào việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc. Các sở ngành, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức các sự kiện như: triển lãm sách, các cuộc thi tìm hiểu về sách; giới thiệu sách hay; mời các nhà văn hóa, nhà văn, nhà thơ, các doanh nhân yêu sách để giới thiệu về sách, nói chuyện về sách; tuyên truyền giới thiệu, hướng dẫn đọc trên các phương tiện truyền thông đại chúng...

Đồng thời phát động phong trào đọc sách tại trường học, tại gia đình, tổ chức tại các câu lạc bộ đọc sách với các hoạt động đa dạng, thiết thực. Tổ chức bán sách giá ưu đãi và các phong trào quyên góp sách tặng học sinh nghèo, hỗ trợ sách cho các xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...

 

                                                                   

Tin liên quan