Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Núi Thành khai mạc lớp chuyên đề "Đảng ta thật vĩ đại"

Sáng ngày 2/4, Trung tâm Chính trị huyện Núi Thành tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng chuyên đề Lịch sử Đảng - "Đảng ta thật vĩ đại" khóa II/2024.

 

  Đến dự có ông Đoàn Xuân Quang, UVTV – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, ông Đinh Hiếu Trung, HUV – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy.

 Trong thời gian từ ngày 2 đến 8/4, 80 học viên dự lớp đến từ 7 đảng bộ xã miền biển và miền núi huyện sẽ được truyền đạt 5 nội dung, gồm: Đảng cộng sản Việt Nam - sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam; Đường lối cách mạng của Đảng soi sáng con đường cách mạng Việt Nam; ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích nào khác; Lịch sử cách mạng địa phương; Bối cảnh tình hình và chủ trương phát triển kinh tế, xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.

 Phát biểu tại buổi khai mạc lớp, ông Đoàn Xuân Quang - Trưởng ban Tuyện giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm chính trị huyện Núi Thành nhấn mạnh: Hiện nay, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tăng cường chống phá nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Do đó việc học tập, bồi dưỡng chuyên đề Lịch sử Đảng là rất cần thiết, thông qua lớp bồi dưỡng nhằm khẳng định đường lối, sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình, những thành tựu vĩ đại của các mạng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

 Trước đó, trong tháng 3/2024, Trung tâm chính trị huyện Núi Thành cũng đã mở lớp bồi dưỡng chuyên đề Lịch sử Đảng - "Đảng ta thật vĩ đại" khóa I/2024 cho 73 học viên đến từ 10 xã, thị trấn đồng bằng của huyện.

                                                                                

 

 

.

 

Tin liên quan