Ông Lê Viết Nghĩa được bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Núi Thành

Sáng ngày 1/4, tại Phòng họp số 1, UBND huyện Núi Thành tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác bộ.

 

 Tại đây, Trưởng phòng Nội vụ huyện Núi Thành - Đinh Văn Thiên công bố Quyết định bổ nhiệm ông Lê Viết Nghĩa, chuyên viên Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Núi Thành.

  Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2024.

  Phát biểu tại hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ, Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành - Nguyễn Chí Dân nhấn mạnh: Công tác quy hoạch, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý là công tác thường xuyên của đảng và nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy cơ quan nhà nước, phát huy năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ. Những cán bộ được bổ nhiệm ở cương vị mới cần nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tình thần đoàn kết của tập thể, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ của đảng và nhà nước giao.

                                                                                    

Tin liên quan