Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Núi Thành Thẩm định công trình “Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tam Sơn (1930-1975)”

Ngày 29/3/2024, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Núi Thành tổ chức thẩm định nội dung công trình “Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân xã Tam Sơn (1930-1975)”.

Tham dự có các đồng chí là thành viên Hội đồng thẩm định của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Núi Thành; Đảng ủy xã Tam Sơn và Ban Biên soạn tập sách.   Bản thảo công trình “Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân xã Tam Sơn (1930-1975)” gồm có 5 chương chính và các phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo. Nội dung phản ánh và khẳng định được vai trò lãnh đạo của Đảng bộ xã Tam Sơn trong phong trào cách mạng ở địa phương giai đoạn 1930-1975. Rút ra những bài học kinh nghiệm, trong quá trình 45 năm lãnh đạo Nhân dân đấu tranh cách mạng. Tại buổi thẩm định, các thành viên trong Hội đồng thẩm định tiếp tục thảo luận, góp ý về bố cục các chương, mục, các nội dung sự kiện, nhân vật, bổ sung các vấn đề còn thiếu, chưa rõ trong từng giai đoạn lịch sử,… từ đó góp phần làm rõ và nổi bật những đóng góp của Đảng bộ và Nhân dân xã Tam Sơn trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.                         Dự kiến tập sách được xuất bản và phát hành vào dịp 19/5/2024, nhân kỷ niệm 89 năm (19/5/1935-19/5/2024) Ngày thành lập chi bộ ghép Khương Mỹ – Danh Sơn (gọi tắt là Chi bộ Mỹ Sơn) – tiền thân của Đảng bộ xã Tam Xuân 1, Tam Xuân 2 và xã Tam Sơn ngày nay./.

 

 

Tin liên quan