Thống nhất đề nghị công nhận xã Tam Anh Nam đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Sáng ngày13/3/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp với các thành viên Hội đồng thẩm định tỉnh để đánh giá, xét công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) và xã NTM nâng cao năm 2023 đối với 5 địa phương. Trong đó có huyện Núi Thành. Về dự ở huyện có đồng chí Ngô Đức An- UV BTV, Phó chủ tịch UBND huyện.

 

 

          Theo đó, đợt này, xã Tam Anh Nam được đánh giá, xét công nhận xã NTM nâng cao. 

Sau khi nghe đại diện Văn phòng Điều phối NTM tỉnh báo cáo cụ thể tình hình thực hiện bộ tiêu chí xã NTM và xã NTM nâng cao của từng địa phương, các thành viên Hội đồng thẩm định tỉnh tập trung thảo luận và tiến hành bỏ phiếu đánh giá.

Kết quả, Hội đồng thẩm định tỉnh thống nhất đề nghị UBND tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023 đối với xã Tam Anh Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đánh giá cao nỗ lực của các địa phương trong việc thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao trong những năm qua. Đồng thời đề nghị các sở, ban ngành liên quan cùng UBND huyện Núi Thành và UBND xã Tam Anh Nam tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí trong thời gian đến.

Ngành chức năng của tỉnh và chính quyền các huyện Núi Thành quan tâm lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, dự án do đơn vị mình quản lý để hỗ trợ các xã thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, NTM nâng cao đã đạt chuẩn; tiếp tục thực hiện mô hình thôn NTM kiểu mẫu./.                                                                                                                 

 

 

 

Tin liên quan