UBND huyện Núi Thành trao quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tam Sơn

Thực hiện kế hoạch số 01/KH-LĐTBXH ngày 09/01/2024 của Phòng Lao động Thương binh xã hội, sáng ngày 31/1/2024, tại UBND xã Tam Sơn, huyện Núi Thành tổ chức trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của xã Tam Sơn.

 

          

          Tham dự với 40 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tam Sơn, về phía huyện có bà Nguyễn Thị Xuân, Phó Trưởng phòng Lao động- Thương binh xã hội Huyện, phía xã có ông Trần Công Hiệu, Chủ tịch UBND xã Tam Sơn.

          Thay mặt cho UBND Huyện, bà Nguyễn Thị Xuân đã trao 40 suất quà trị giá 400.000 đồng/suất cho 40 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em con hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Tam Sơn.

          Trước đó,  Phòng Lao động- Thương binh xã hội Huyện cũng đã tổ chức  thăm, tặng quà tận nhà cho trẻ em cho hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 17 xã, thị trấn trên địa bàn Huyện.

 

          

Tin liên quan