Đảng bộ xã Tam Hòa kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; Hội nghị Quán triệt các văn bản của Trung ương Đảng.

Sáng ngày 31/1/2024, Đảng bộ xã Tam Hòa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024); Trao huy hiệu 60,55,50,45 năm tuổi Đảng; Hội nghị Quán triệt các văn bản của Trung ương Đảng.

 

 

Dự Hội nghị có các đồng chí trong BTV Đảng uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và đại diện các ban, ngành, đoàn thể xã Tam Hòa; Cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ. 

Toàn cảnh hội nghị

Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ( 3/2/1930-3/2/2024) là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn Đảng bộ nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; Khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong 94 năm qua; Khẳng định Đảng Cộng sản luôn trung thành vô hạn với lợi ích Quốc gia, dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước; Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã quyết tâm, nỗ lực, hành động quyết liệt, vượt qua khó khăn, nắm bắt thời cơ, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Hòa lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025. Tăng cường khối đại đoàn kết tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân gắn với triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024.