Đồn Biên Phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà tổ chức chương trình “Xuân Biên cương – Tết Hải đảo”

Ngày 31/1, Đồn Biên Phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà phối hợp với Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu Quảng Nam tổ chức chương trình “Xuân Biên cương – Tết Hải đảo”.