Tập huấn kỹ năng phát triển dự án khởi nghiệp sáng tạo tại Núi Thành

Chiều ngày 15/11, tại hội trường Trung tâm chính trị huyện, Ban điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ năng phát triển dự án khởi nghiệp sáng tạo cho cộng đồng khởi nghiệp trên địa bàn huyện Núi Thành.

 

 Gần 100 đại biểu là cán bộ quản lý huyện, xã, thị trấn; cộng đồng khởi nghiệp, đoàn viên, hội viên Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân và cá nhân có ý định khởi nghiệp trên địa bàn toàn huyện dự tập huấn được nghe chuyên viên Ban điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh truyền đạt các nội dung: Tài nguyên bản địa và cách thức phát triển dự án khởi nghiệp sáng tạo địa phương; kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ và vai trò sở hữu trí tuệ trong khởi nghiệp; năng lực và nhân lực vận hành dự án khởi nghiệp sáng tạo.

  Việc tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phát triển dự án khởi nghiệp sáng tạo tại Núi Thành nhằm giúp cho các cá nhân, đoàn - hội viên có thêm kiến thức để thực hiện các dự án khởi nghiệp trên địa bàn thời gian tới

 Được biết, Hội Khởi nghiệp sáng tạo huyện Núi Thành được thành lập vào đầu tháng 1/2023 với Ban chấp hành khóa I gồm 11 doanh nhân. Hội có nhiều thanh niên và doanh nhân xây dựng được nhiều ý tưởng khởi nghiệp đặc sắc, sản xuất - kinh doanh, xúc tiến thương mại, quảng bá các sản vật, sản phẩm địa phương đạt hiệu quả cao.

                                                                                

 

Tin liên quan