Điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Cảng cá Tam Quang.

Ngày 14/11/2023, UBND tỉnh có quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung về nguồn vốn và thời gian hoàn thành đối với dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng cá Tam Quang (Núi Thành).

 

 

Theo đó bổ sung Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng Cảng cá Tam Quang vào dự án Cảng cá Tam Quang. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung dự án hơn 130,5 tỷ đồng, tăng 9,5 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư được duyệt tại Quyết định số 1083 (ngày 31/3/2017) của UBND tỉnh. 

Cơ cấu nguồn vốn sau điều chỉnh từ ngân sách tỉnh hơn 127,5 tỷ đồng; từ ngân sách huyện Núi Thành gần 3 tỷ đồng. UBND tỉnh cũng điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Cảng cá Tam Quang từ năm 2017 - 2022 thành năm 2017 - 2023.

Dự án Cảng cá Tam Quang do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh làm chủ đầu tư. Đây là cảng cá loại 1, thu hút tàu đánh bắt xa bờ có công suất lớn của địa phương và các tỉnh lân cận; cung cấp các dịch vụ hậu cần nghề cá…

Quy mô dự án là đầu tư bến cảng cập tàu, dạng bến liền bờ, cập tàu công suất 1.000CV, chiều dài 50m, rộng 10,5m; cùng bến cập tàu/bến xuất tàu và các hạng mục khác./.            

                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

Tin liên quan