Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức công bố quyết định sáp nhập Phòng Hậu cần - Kỹ thuật.

Chiều 15/11/2023, tại trụ sở Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng tại xã Tam Quang, Núi Thành), lãnh đạo Bộ Tư lệnh vùng đã tổ chức công bố quyết định của Tư lệnh Cảnh sát biển về việc triển khai sáp nhập và tổ chức lại Phòng Hậu cần, Phòng Kỹ thuật thành Phòng Hậu cần - Kỹ thuật thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.