Tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến để xây dựng chính quyền số

Thời gian qua, tỉnh Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến. Qua đó khuyến khích, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

 

Thực hiện theo sự chỉ đạo của tỉnh, huyện Núi Thành cũng đẩy mạnh triển khai thực hiện các dịch vụ công (DVC) trực tuyến. Ưu tiên triển khai DVC trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn. Hiện Núi Thành đang triển khai 278 thủ tục hành chính (TTHC) cấp huyện, 114 TTHC cấp xã, trong đó hơn 80% DVC được thực hiện trực tuyến mức độ 3,4. Xác định cung cấp DVC trực tuyến là thước đo của Chính quyền số, huyện Núi Thành đã quán triệt xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt trong thực hiện chính quyền số.

Theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND tỉnh ngày 17/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, huyện đã tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến. Việc ứng dụng CNTT để giải quyết các thủ tục hành chính sẽ góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí hoạt động; tăng tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, tạo sự thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.

Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, theo đó mục tiêu đến năm 2025 100% DVC trực tuyến đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức DVC trực tuyến mức độ 4. Khi triển khai được DVC mức độ 4 là mức độ hoàn chỉnh nhất của dịch vụ hành chính công trực tuyến. Ở mức độ 4, người dùng được cung cấp dịch vụ hoàn chỉnh mà không cần đến gặp trực tiếp cơ quan, tổ chức. Khi triển khai các dịch vụ hành chính công trực tuyến thì người dân, doanh nghiệp có thể kết nối dễ dàng với cơ quan Nhà nước thông qua môi trường mạng. Qua đó, người dân được thụ hưởng dịch vụ thuận lợi, tiết kiệm chi phí cũng như thời gian đăng ký, làm các thủ tục hành chính, đặc biệt là tránh được tệ nạn nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ những công chức giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến giúp cơ quan Nhà nước giảm tải được áp lực công việc, giải quyết công việc nhanh hơn, thuận tiện, khoa học hơn.

Với ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trong tiến trình cải cách hành chính, thời gian qua, huyện đã đẩy mạnh việc triển khai dịch vụ công trực tuyến, đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện cho cá nhân/tổ chức thông qua môi trường giao dịch điện tử. Từ ngày 17/4/2023, tỉnh đã triển khai hệ thống phần mềm Một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao đến 100% sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố và 100% xã, phường, thị trấn. Hiện nay, các đơn vị được triển khai đã đưa phần mềm vào sử dụng, phục vụ việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Cùng với đó, huyện cũng đã quán triệt đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, xem đây là lực lượng tiên phong trong việc thực hiện các DVC trực tuyến, tăng cường tuyên truyền cho người dân; Đồng thời thực hiện kiểm điểm trách nhiệm của phòng, ban, cán bộ, công chức thực hiện trể hạn các TTHC; thực hiện nghiêm túc việc gửi thư xin lỗi cá nhân, tổ chức trong việc giải quyết chậm trể giải quyết TTHC.

 

Tin liên quan