Công khai những phòng ban, các cá nhân thực hiện giải quyết TTHC bị chậm trễ

  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu vừa ký Công văn số 7616/UBND-NCKS về công khai danh sách hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

 

        

          Theo đó tất cả các Sở, ban, ngành, địa phương trên toàn tỉnh phải thực hiện công khai danh sách hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn trên trang Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan, địa phương theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Riêng huyện Núi Thành sẽ được công khai những cơ quan, cá nhân làm trể hạn hồ sơ tại địa chỉ: nuithanh.quangnam.gov.vn.

          Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các Sở, ban, ngành, đại phương chỉ đạo bộ phận chuyên môn xử lý dứt điểm các hồ sơ TTHC đang giải quyết trễ hạn trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, không làm ảnh hưởng đến Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh; Bộ chỉ số chỉ đạo điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, Dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

 

Tin liên quan