Huyện ủy Núi Thành công bố các quyết định điểu động cán bộ lãnh đạo, quản lý

Chiểu ngày 4/11, tại Hội trường UBND xã Tam Giang, Huyện ủy - UBND huyện Núi Thành tổ chức công bố các quyết định điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023.