Quân khu kiểm tra nhiệm vụ Quân sự quốc phòng Đoàn Kinh tế quốc phòng 516.

Ngày 25/10/2023, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Đoàn công tác số 5 do Đại tá Ngô Tiến Sĩ, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đối với Đoàn Kinh tế, quốc phòng (KTQP) 516 đóng tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành.