Xã Tam Anh Bắc  với mô hình Giao trả hồ sơ miễn phí tại nhà cho các đối tượng người có công cách mạng, hộ nghèo, người khuyết tật, người già neo đơn trên địa bàn xã

  Trong những năm qua, xã Tam Anh Bắc kiên trì với mô hình Giao trả hồ sơ miễn phí tại nhà cho các đối tượng người có công cách mạng, hộ nghèo, người khuyết tật, người già neo đơn và đã mang lại nhiều kết quả thiết thực.

 

        

Để thực hiện được   mô hình Giao trả hồ sơ miễn phí tại nhà cho các đối tượng người có công cách mạng, hộ nghèo, người khuyết tật, người già neo đơn trên địa bàn xã, cần phải có danh sách các đối tượng là người có công cách mạng, hộ nghèo, người khuyết tật, người già neo đơn, các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn xã Tam Anh Bắc. Sau đó, được Hội đồng nhân xã thông qua Đề án giao trả hồ sơ miễn phí tại nhà tại kỳ họp ở xã,  với kinh phí được lấy từ nguồn ngân sách xã. 

Công dân thuộc các đối tượng người có công cách mạng, hộ nghèo, người khuyết tật, người già neo đơn, các đối tượng bảo trợ xã hội  khi đến UBND xã làm các thủ tục hành chính, công chức chuyên môn sẽ tiếp nhận, giải quyết và giao trả hồ sơ trong ngày. Tuy nhiên, có một số hồ sơ cần phải giải quyết trong nhiều ngày tùy theo quy định của trình tự được quy định của Nhà nước hoặc khi không có lãnh đạo cơ quan ký, bộ phận chuyên môn sẽ ghi phiếu hẹn thời gian giao trả và hỏi địa chỉ cụ thể kèm theo số điện thoại. Bộ phận chuyên môn sẽ cung cấp hồ sơ cho người được phân công giao trả hồ sơ để đến tận nhà công dân thuộc các đối tượng nêu trên để trả hồ sơ và lấy phiếu hẹn về giao lại cho công chức chuyên môn theo dõi và lưu trữ hồ sơ.

Hằng năm, UBND xã sẽ trích ngân sách của xã để chi cho các người thực hiện việc đi giao gửi hồ sơ miễn phí tại nhà,  (mỗi tháng chi cho người đi giao trả hồ sơ miễn phí tại nhà mức kinh phí là 0,5 lần mức lương cơ sở);  những người này được UBND xã lựa chọn, phải là người có uy tín, nhiệt tình với công việc.

Đây là một trong những việc làm hết sức ý nghĩa của xã Tam Anh Bắc, vừa thể hiện sự ghi nhận biết ơn, tôn trọng, tri ân cũng như thể hiện được trách nhiệm của chính quyền địa đối với người có công cách mạng; vừa  thể hiện được chính quyền địa phương luôn quan tâm đến những đối tượng yếu thế trong xã hội, dù ở lĩnh vực nào thì vẫn dành những ưu ái tốt nhất cho những đối tượng trên, qua đó còn thể hiện tính nhân văn sâu sắc trong thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính đối với một địa phương còn khó khăn về điều kiện kinh tế xã hội. 

Mô hình giao trả hồ sơ tại nhà của xã Tam Anh Bắc đã chứng minh được tính hiệu quả, góp phần nâng cao cải cách thủ tục hành chính tại địa phương, mang lại sự hài lòng cho người dân; đồng thời là mô hình hỗ trợ hữu hiệu cho hoạt động dân vận chính quyền tại địa phương và tạo môi trường giao dịch thân thiện, “gần dân” trong thực thi công vụ.

 

 

Tin liên quan