Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn huyện Núi Thành

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Núi Thành đã triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã; các hành vi săn bắt, giết mổ, nuôi nhốt, mua bán, chế biến, kinh doanh, quảng cáo, tiêu thụ động vật hoang dã trái pháp luật trên địa bàn huyện đã được ngăn chặn. Tuy nhiên, nguy cơ tiềm ẩn vi phạm về quản lý động vật hoang dã dễ xảy ra trong những tháng cuối năm 2023 và những năm tiếp theo.

 

 

Nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn huyện Núi Thành, UBND huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân về giá trị của các loài hoang dã, đa dạng sinh học đối với con người, môi trường và kinh tế - xã hội của địa phương, các chủ trương, chính sách của Nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển các loài động vật hoang dã, các quy định của pháp luật về xử lý những hành vi vi phạm về quản lý bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm; hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động gây nuôi động vật hoang dã thực hiện tốt Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 06/2019/ND-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; tổ chức rà soát, quản lý hoạt động gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn quản lý, trong đó, tập trung tăng cường công tác kiểm tra, xác nhận nguồn gốc lâm sản phải thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 26/2022/TTBNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản; tăng cường tuần tra truy quét trong rừng, khu vực trọng điểm; tổ chức kiểm tra các nhà hàng, quán ăn, các chợ, các địa điểm kinh doanh, các khu dân cư, các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã… để phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về săn bắt, mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt, chế biến, trưng bày, quảng cáo để kinh doanh các loài động vật hoang dã, mẫu vật các loài động vật hoang dã trái phép; tổ chức theo dõi, xử lý hành vi quảng cáo, mua bán động vật hoang dã trên không gian mạng; kiểm soát tình trạng vận chuyển, buôn bán chim dạo trái phép bằng xe mô tô trên các tuyến đường (đặc biệt là tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn huyện) và săn bắt các loài chim hoang dã, di cư tại ao, hồ, đầm, bãi nổi trên sông, đồng ruộng... 

UBND huyện quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện “5 không”: “Không săn bắt, không vận chuyển, không buôn bán, không nuôi nhốt, không sử dụng trái phép động vật hoang dã và các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã”. Khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gây nuôi, phát triển các loài động vật hoang dã có nguồn gốc hợp pháp; nghiêm cấm việc gây nuôi động vật hoang dã không có nguồn gốc hợp pháp hoặc có nguồn gốc săn bắt từ rừng tự nhiên. UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành của huyện phải tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, không để xảy ra vi phạm về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã tại địa phương, địa bàn, đơn vị quản lý.

 

Tin liên quan