Mở đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.

     Cấp huyện chọn địa bàn cấp xã trọng điểm phức tạp; cấp xã chọn địa bàn thôn, khối phố trọng điểm phức tạp để tổ chức phát động đợt cao điểm từ ngày 15/9 - 31/12/2023 vận động toàn dân giao nộp vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo.

 

     Đó là một trong những nhiệm vụ UBND tỉnh giao cho các địa phương trong Kế hoạch mở đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo.

          Triển khai đợt cao điểm, UBND tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, địa phương lấy tuyên truyền, vận động là chính và coi đây là nội dung quan trọng thường xuyên trong phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Nội dung tuyên truyền tập trung Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT năm 2017, các văn bản hướng dẫn thi hành cùng các văn bản có liên quan. Lưu ý tổ chức tuyên truyền, vận động trên các phương tiện truyền thông đại chúng; chuyên mục truyền hình Vì an ninh Tổ quốc; hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã; trang Zalo, website của tỉnh; tuyên truyền bằng xe lưu động; treo pa-nô, áp phích; tuyên truyền qua tin nhắn thuê bao di động; thông qua các buổi họp dân ở các tổ dân phố, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể; kết hợp tuyên truyền rộng rãi với vận động cá biệt; tổ chức ký cam kết không đào bới, tìm kiếm, sản xuất, chế tạo, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại VK, VLN, CCHT và pháo.

          Được biết, thời gian qua, công tác vận động quần chúng nhân dân giao nộp và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo đã được các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện đạt hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, các loại VK, VLN, CCHT và pháo vẫn còn trôi nổi nhiều ở ngoài xã hội, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.                                                                                   

 

 

Tin liên quan