Quảng Nam: Sẽ thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở kinh doanh không đủ điều kiện an toàn PCCC

Ngày 15/9/2023, Ông Lê Trí Thanh UBND tỉnh Quảng Nam đã ký công văn số 6233/ UBND-NCKS V.v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ.

 

 

 

Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH). Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy bằng nhiêu hình thức phù hợp. Bên cạnh đó sẽ thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở kinh doanh không đủ điều kiện an toàn PCCC.

Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 796/CĐTTg ngày 13/9/2023 về vụ cháy nhà dân tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người thương vong và thiệt hại lớn về tài sản, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã ký công văn yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC bằng nhiêu hình thức phù hợp để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân biết, tự giác chấp hành. Tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH thuộc thẩm quyền. Xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu theo quyết định của UBND tỉnh đã ban hành về quy định trách nhiệm của người đứng đầu các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã trong PCCC và CNCH.                                                                                 Đồng thời yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND địa phương có liên quan tổ chức rà soát các nội dung, nhiệm vụ đã, đang và chưa thực hiện theo chỉ đạo của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn kỹ năng, kiến thức về PCCC và thoát nạn cho người dân khi có tình huống cháy xảy ra với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với từng đối tượng. Thường xuyên rà soát, thanh tra, kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH, nhất là các chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, trường mẫu giáo từ 02 tầng trở lên, cơ sở lưu trú, khu dân cư, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ, nhà cao tầng… Kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở kinh doanh không đủ điều kiện an toàn PCCC và an ninh trật tự.                                                                                                   Bên cạnh đó, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố xác định rõ vai trò, trách nhiệm, tăng cường chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn quản lý không để xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu trách nhiệm trong công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát hoặc để cơ sở hoạt động khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC và các điều kiện quy định khác có liên quan. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các công văn của UBND tỉnh về tăng cường công tác PCCC đối với khu dân cư, nhà để ở, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu 3 được giao theo đúng thời gian quy định. Vận động mỗi hộ gia đình tự trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy, mỗi hộ gia đình phải có ít nhất 01 người được tuyên truyền, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ PCCC, thoát nạn. Vận động gia đình tháo dỡ “chuồng cọp”, mở lối thoát nạn thứ 2 để thoát nạn khi có cháy xảy ra. Thường xuyên rà soát, xây dựng Tổ liên gia an toàn PCCC, Điểm chữa cháy công cộng, hoàn thành tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn tại các Tổ liên gia an toàn PCCC, khu dân cư tập trung đông người. Tổ chức rà soát, kiểm tra 100% khu dân cư, hộ gia đình có nhà để ở, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, hướng dẫn thực hiện tự trang bị bình chữa cháy, vận động lắp đặt thiết bị báo động cháy hệ thống báo cháy tự động hoặc đầu báo cháy không dây tại khu vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để cảnh báo sớm, thoát nạn khi có xảy ra cháy, nổ./.

 

 

 

 

 

Tin liên quan