Núi Thành tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch Đại hội Mặt trận các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029

Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/HU ngày 31/7/2023 của Huyện ủy Núi Thành về lãnh đạo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

 

Chiều ngày 11/9/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029 cho Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam 17 xã, thị trấn.