Núi Thành tuyên truyền pháp luật cho Hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện

Sáng ngày 13/9/2023, Phòng Tư pháp huyện Núi Thành phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức hội nghị Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 100 đại biểu là Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ và Hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được bà Ngô Thị Sương, Chuyên viên Phòng Tư pháp, báo cáo viên pháp luật huyện giới thiệu các nội dung cơ bản của Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Cả 02 văn bản luật đều có hiệu lực kể từ ngày 01.7.2023. Nhiều nội dung được hội nghị quan tâm như quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn: Công khai thông tin; Nhân dân bàn và quyết định; Nhân dân tham gia ý kiến; Nhân dân kiểm tra, giám sát…Về bảo vệ, hỗ trợ, xử lý vi phạm trong phòng, chống bạo lực gia đình; Địa chỉ tiếp nhận tin báo, tố giác về hành vi bạo lực gia đình…

Đây là hội nghị mang ý nghĩa thiết thực, góp phần cho hội viên phụ nữ cập nhật và nâng cao kiến thức pháp luật đối với các văn bản luật mới, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình./. 

 

Tin liên quan