Núi Thành triển khai các biện pháp mạnh chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

UBND huyện Núi Thành vừa ban hành văn bản đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai các biện pháp mạnh chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

 

 

UBND huyện yêu cầu Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương hoàn thành việc thống kê và đăng ký, cấp phép tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06m đến dưới 12m theo quy định tại Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam; đồng thời, cung cấp số liệu để Sở Nông nghiệp và PTNT hoàn thiện cơ sở dữ liệu trên phần mềm VNFishbase; hối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT giám sát chặt chẽ số lượng tàu tắt tín hiệu VMS mà không rõ nguyên nhân; thường xuyên theo dõi, nắm bắt vị trí neo đậu của các tàu này để thực hiện yêu cầu kiểm tra hiện trạng của Đoàn Thanh tra EC; rà soát các điểm tàu cá cập cảng bốc dỡ thủy sản khai thác tại địa phương (cảng cá, bến cá...chưa được Công bố mở cảng theo quy định) tổ chức giám sát sản lượng thủy sản khai thác được bốc dỡ tại địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong Nhân dân về ý thức tôn trọng, chấp hành quy định pháp luật của Việt Nam và các nước trong khu vực về khai thác thủy sản trên biển; tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định pháp luật của các quốc gia có biển trong khu vực về lĩnh vực khai thác thủy sản và tình hình an ninh, trật tự trên biển; theo dõi, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền để răn đe tàu cá đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, các trường hợp môi giới, đưa tàu cá đi khai thác ở vùng biển nước ngoài; rà soát trên địa bàn quản lý và có biện pháp cấm những tàu cá của địa phương chưa thực hiện đăng ký tàu cá, chưa được cấp Giấy phép khai thác không được đi hoạt động khai thác trái phép. 

Chủ tịch UBND xã phải chịu trách nhiệm nếu để phát hiện các tàu cá của địa phương chưa thực hiện đăng ký tàu cá, chưa được cấp Giấy phép khai thác đi hoạt động khai thác thủy sản (đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06m đến dưới 12m).

 

Tin liên quan