Hội LHPN xã Tam Hòa tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với cán bộ, hội viên phụ nữ

Thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị, xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.