Đề nghị phân bổ 4 tỷ đồng cho dự án xử lý rác Tam Xuân 2.

UBND tỉnh vừa gửi công văn trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét thống nhất phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2023 với 4 tỷ đồng từ nguồn dự phòng xây dựng cơ bản ngân sách tỉnh để triển khai thực hiện dự án đầu tư hệ thống thu gom nước mặt khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 (Núi Thành).

 

 

 

Dự án đầu tư hệ thống thu gom nước mặt khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2913 ngày 28/10/2022 với tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2024.

Dự án có quy mô đầu tư: xây mới hệ thống mương thoát nước dài hơn 788m, hồ xử lý sự cố với dung tích khoảng 64.024m3, các hạng mục phụ trợ và cải tạo mương thoát nước đào trần để đảm bảo không làm quá tải hệ thống xử lý nước thải, giảm thiểu lượng nước mặt hòa lẫn nước rác thoát ra ngoài gây ô nhiễm môi trường tại khu xử lý tác Tam Xuân 2.

Dự án nêu trên đã được HĐND tỉnh thống nhất bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025, trong đó dự kiến bố trí kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho dự án là 10 tỷ đồng.

Đến nay dự án đã đảm bảo thủ tục đầu tư để triển khai thực hiện theo quy định. Để đảm bảo cơ sở triển khai các bước tiếp theo của dự án, UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2023 với 4 tỷ đồng./.                                                                                                                                                               

 

 

Tin liên quan