Xuất bản cuốn sách về quan hệ chính trị Việt Nam - Hoa Kỳ

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản Cuốn sách “Quan hệ chính trị Việt Nam - Hoa Kỳ (1995-2020)" của TS Đoàn Ngọc Tuấn (Trường Đại học Nguyễn Tất Thành) và PGS.TS Trần Nam Tiến (Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).  

 Hoa Kỳ là một đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Việt Nam và Hoa Kỳ có mối quan hệ hợp tác ngày càng tích cực và toàn diện. Trải qua 30 năm bình thường hóa quan hệ và 10 năm nâng tầm quan hệ lên thành Đối tác toàn diện, những thành quả mà hai nước đạt được đã chỉ ra rằng: Hợp tác trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế là lựa chọn đúng đắn của Việt Nam và Hoa Kỳ. Đây là xu hướng tất yếu và hoàn toàn phù hợp với lợi ích chung của nhân dân hai nước, thể hiện nỗ lực, quyết tâm và tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo hai nước.   Cuốn sách “Quan hệ chính trị Việt Nam - Hoa Kỳ (1995-2020)” dày hơn 300 trang, giúp bạn đọc có cái nhìn sâu sắc, toàn diện về quá trình bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, giải đáp chính xác những biến đổi về chất trong mối quan hệ trong lịch sử bang giao của hai quốc gia, khẳng định nỗ lực vượt qua những khó khăn và khác biệt. 

 Sách gồm 3 chương: “Những nhân tố tác động đến quan hệ chính trị Việt Nam - Hoa Kỳ giai đoạn 1995-2020”, “Thực trạng quan hệ chính trị Việt Nam - Hoa Kỳ giai đoạn 1995-2020”, “Một số nhận xét và những vấn đề tồn tại trong quan hệ chính trị Việt Nam - Hoa Kỳ giai đoạn 1995-2020”.

Nội dung cuốn sách đi sâu phân tích bối cảnh quốc tế và những yếu tố tác động, chi phối quan hệ chính trị Việt Nam - Hoa Kỳ; thực trạng, những bước phát triển trong quan hệ của hai nước; đưa ra những phân tích về các nhân tố tác động đến quan hệ chính trị hai nước, đánh giá những thành công và hạn chế, chỉ ra thuận lợi và thách thức, từ đó đưa ra những nhận xét và đánh giá về tiến trình phát triển của mối quan hệ trên.                           

      Cuốn sách cũng góp phần khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, giúp độc giả hiểu rõ hơn những thành tựu về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

 

 

Tin liên quan