Núi Thành tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, nhà để ở, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh

Thời gian qua, tình hình cháy, nổ trên địa bàn cả nước nói chung, huyện Núi Thành nói riêng diễn biến rất phức tạp, nhất là đối với loại hình nhà để ở, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

 

Với đặc thù của loại hình nhà để ở, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện, nhất là nhà mặt phố, nhà ống, luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy và khi cháy dễ dẫn đến chết người. 

Để tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác PCCC và CNCH đối với khu dân cư, nhà để ở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, không để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên địa bàn huyện, huyện Núi Thành đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới, trong đó có nội dung phấn đấu đến hết năm 2023 mỗi hộ gia đình có ít nhất 01 bình chữa cháy xách tay.

Để lan tỏa ý thức cộng đồng về việc trang bị bình chữa cháy xách tay tại nhà, huyện Núi Thành phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân trên địa bàn; trong đó, yêu cầu nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong cơ quan, đơn vị, gương mẫu đi đầu trong thực hiện việc tự trang bị bình chữa cháy tại hộ gia đình mình sinh sống; phấn đấu đến 25/9/2023, 100% hộ gia đình cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ lực lượng vũ trang trong hệ thống cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện có bình chữa cháy. Đồng thời,  tuyên truyền, vận động hộ gia đình tham gia mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC theo đối tượng, tiêu chí hướng dẫn của Bộ Công an; tổ chức tập huấn và thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn khi ra mắt mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC, đảm bảo đến ngày 15/9/2023 100% Tổ liên gia an toàn PCCC thành lập phải tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại Tổ liên gia. Vận động 100% hộ gia đình có nhà để ở, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh từ 2 tầng trở lên mở lối thoát nạn khẩn cấp thứ 2 như qua lô gia, ban công, lối lên mái sang nhà liền kề hoặc bố trí cầu thang, thang sắt, thang dây, ống tụt…; vận động, hướng dẫn hộ gia đình có nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy cao trang bị phương tiện cảnh báo cháy sớm như hệ thống báo cháy tự động hoặc đầu báo cháy không dây,… tại khu vực sản xuất, kinh doanh để kịp thời phát hiện, tổ chức chữa cháy và thoát nạn. 

Công an huyện tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC và CNCH đối cơ sở thuộc diện quản lý, đảm bảo 100% cơ sở thuộc diện quản lý phải được kiểm tra, việc kiểm tra phải đủ số lượt, đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tạm đình chỉ và đình chỉ hoạt động theo quy định. Thống kê, lập danh sách số lượng mô hình thuộc đối tượng phải xây dựng trên địa bàn, không để sót, lọt và đảm bảo 100% nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh hàng hóa dễ cháy, nổ tham gia Tổ liên gia an toàn PCCC, 100% ngõ hẻm tập trung đông dân cư có chiều dài 50m trở lên, xe chữa cháy không hoạt động được phải lắp đặt điểm chữa cháy công cộng; hướng dẫn 100% Tổ liên gia an toàn PCCC đã được xây dựng, tiến hành lập và thực tập phương án chữa cháy và CNCH. Đối với các Tổ liên gia và Điểm chữa cháy công cộng đã xây dựng nhưng lắp đặt trang thiết bị chưa đáp ứng tiêu chí thì khẩn trương bổ sung đáp ứng tiêu chí.

Huyện Núi Thành cũng quan tâm huy động và sử dụng các nguồn lực xã hội hóa để mua sắm, trang bị phương tiện PCCC, ưu tiên cho hoạt động tổ chức trao tặng bình chữa cháy cho hộ nghèo, hộ 

Tin liên quan