Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023.

 

 Theo công điện,  trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng với nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đã đạt được kết quả khá tích cực, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 7 tháng đầu năm ước đạt 37,85% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn cùng kỳ năm 2022 (34,47%). Bên cạnh các bộ, cơ quan, địa phương có tốc độ giải ngân trên mức bình quân của cả nước thì còn nhiều bộ, cơ quan, địa phương có tỷ lệ giải ngân rất thấp, nhiều khả năng không giải ngân được hết số vốn được giao từ đầu năm. 

Theo Báo cáo của huyện Núi Thành, tình hình giải ngân vốn đầu tư công của huyện  rất thấp, tính  đến hết tháng 8 mới chỉ giải ngân 235.953/546.281 triệu đồng, đạt 43,19% kế hoạch vốn (nếu không tính số dư tạm ứng năm 2022 chuyển sang và nguồn thu tiền sử dụng đất chưa đảm bảo nguồn thu thì giải ngân 94.609/347.054 triệu đồng, đạt 27,26% kế hoạch vốn), kế hoạch vốn còn chưa phân bổ nhiều với 91.260 triệu đồng.

Xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Đề cao kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư công, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, gắn kết quả giải ngân với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023 theo đúng tinh thần công điện của Thủ tướng Chính phủ, UBND Huyện vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị có sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, UBND các xã thị trấn và các chủ đầu tư khẩn tương thực hiện các nhiệm vụ sau: tập trung tối đa nguồn lực, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho nhà thầu ngay khi có khối lượng; khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục quyết toán dự án hoàn thành gửi cơ quan tài chính thẩm tra, trình phê duyệt theo thẩm quyền;  Đối với các dự án khởi công mới: đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn và thi công, đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ; Ưu tiên tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, tài nguyên,…

Ngoài ra, căn cứ tình hình triển khai thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, chủ động thực hiện rà soát, báo cáo danh mục dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được giao trong năm 2023, đề xuất cắt giảm, điều chuyển sang các dự án có khả năng giải ngân cao, có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn, tránh trường hợp phải nộp trả về ngân sách trung ương, tỉnh. Đồng thời, xây dựng, đăng ký kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng đối với từng dự án, công trình, hạng mục công trình do đơn vị, địa phương làm chủ đầu tư để tăng cường đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

 

 

 

Tin liên quan