Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 2 sơ kết thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị.

   Ngày 05/9/2023, Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia.

 


       Đại tá Lê Đình Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển dự và chỉ đạo Hội nghị.

          Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 và Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, trong 5 năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng đã quán triệt, triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, hoàn thành cơ bản mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của các Nghị quyết.

          Theo đó, Bộ Tư lệnh Vùng đã thường xuyên phối hợp, hiệp đồng nắm chắc tình hình, kịp thời đề xuất với cấp trên xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; thực hiện tốt chức năng quản lý về an ninh, trật tự, an toàn trên biển; bảo đảm việc chấp hành pháp luật Việt Nam cũng như các điều ước quốc tế có liên quan trên vùng biển được giao quản lý; chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh tổng hợp của Bộ Tư lệnh Vùng ngày càng được nâng cao. Kết hợp hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, "thế trận lòng dân" trên không gian mạng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Lê Đình Cường - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 2 đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển yêu cầu Đảng ủy Vùng tiếp tục cụ thể hóa nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp các Nghị quyết đề ra sát với tình hình thực tiễn của đơn vị; xây dựng Bộ Tư lệnh Vùng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có chất lượng tổng hợp và ý chí chiến đấu cao, bảo đảm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

          Dịp này, Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 2 đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị./.                                                                                                                                                                                            

 

Tin liên quan