“Thiếu nhi Việt Nam; Chăm ngoan, học tốt; Tiếp bước cha anh”

Đó là chủ đề công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2023-2024 được Hội đồng Đội Trung ương chính thức phát động trong đội viên, thiếu niên và nhi đồng cả nước.  

  Ngày 5/9 nhân lễ khai giảng năm học mới, Hội đồng Đội Trung ương  đã chính thức phát động chủ đề công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2023- 2024 “Thiếu nhi Việt Nam; Chăm ngoan, học tốt; Tiếp bước cha anh”                

 Năm học 2023 - 2024 diễn ra trong thời điểm Đội TNTP Hồ Chí Minh và các em đội viên, thiếu nhi cả nước tích cực thi đua, triển khai hiệu quả các giải pháp về công tác phụ trách Đội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây là năm học gắn với nhiều sự kiện, ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước, của ngành giáo dục và đào tạo và tổ chức Đoàn, Đội. Để chào đón một năm học với nhiều ý nghĩa như vậy, Hội đồng Đội Trung ương chính thức phát động trong tổ chức Đội, đội viên, thiếu niên và nhi đồng cả nước chủ đề năm học: “Thiếu nhi Việt Nam; Chăm ngoan, học tốt; Tiếp bước cha anh”.

Hội đồng Đội Trung ương mong muốn cơ sở tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh, các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng quan tâm, thực hiện tốt 4 nội dung trọng tâm: Tổ chức Đội các cấp nghiên cứu, sớm cụ thể hóa chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2023 - 2024 do Hội đồng Đội Trung ương ban hành; chú trọng công tác tuyên truyền, giúp các em thiếu nhi hiểu và cùng nhau thực hiện tốt chủ đề năm học và các nội dung của chương trình năm học. Triển khai tốt các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thiếu nhi thông qua phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” và các phong trào, chương trình, cuộc vận động của Đội trong giai đoạn mới, gắn với những ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của Đảng, của ngành giáo dục và đào tạo và của tổ chức Đoàn, Đội.

Tổ chức Đội TNPT Hồ Chí Minh cần sáng tạo, kiên trì trong triển khai và nhân rộng các mô hình trải nghiệm, sáng tạo, hướng nghiệp, định hướng giá trị cho đội viên thông qua thực hiện chương trình “Rèn luyện đội viên”, “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm”, “Tuổi trẻ Việt Nam - Rèn đức, luyện tài, dẫn dắt tương lai”; các sân chơi tìm hiểu lịch sử, văn hóa, ngoại ngữ, tin học, kỹ năng, giáo dục STEM, sinh hoạt Đội số. Đồng thời, chú trọng tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, nâng cao thể chất, tinh thần cho thiếu nhi, giúp các em cân bằng giữa việc học tập và vui chơi giải trí. 

Đội TNTP Hồ Chí Minh cần tập trung tham mưu đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tình nguyện của các cấp bộ Đoàn thông qua triển khai cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” giai đoạn 2023 - 2027; đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Hội đồng Đội các cấp, đáp ứng đòi hòi thực tiễn công tác Đội và nhu cầu, nguyện vọng của thiếu nhi. Tham mưu triển khai có hiệu quả Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2023 - 2027”; tăng cường công tác tuyên truyền và triển khai Luật trẻ em, các mô hình, hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em; tiếp tục đổi mới các hoạt động giáo dục kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại, bạo lực trẻ em, bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh trên không gian mạng; tổ chức các hoạt động bảo vệ trẻ em, lấy ý kiến của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em.

Duy trì và nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội, phụ trách Sao, cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và thành viên câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em các cấp. Thường xuyên cập nhật những nội dung, thông tin mới giúp đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, phụ trách chi đội có đủ kỹ năng, phương pháp tiếp cận đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thiếu nhi và thực hiện công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay./.

 

Tin liên quan