Tam Nghĩa hội nghị sơ kết 3 năm công tác phát triển đảng viên mới và trao huy hiệu Đảng .

Sáng ngày 30 tháng 8 năm 2023 Đảng ủy xã Tam Nghĩa đã tổ chức Lễ trao huy đảng cho 3 đảng viên và sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày12/4/2021 của huyện ủy Núi Thành về đẩy mạnh công tác phát triển Đảng viên mới giai đoạn 2021-2025

 

 

     Về sự có đồng chí Châu Ngọc Hồng Bí thư Đảng ủy các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ và đảng viên trong đảng bộ. Đảng bộ xã Tam Nghĩa có 12 chi bộ trực thuộc, trong đó có 07 chi bộ thôn, 03 chi bộ trường học,, 01 chi bộ quân sự và 01 chi bộ công an. Tổng số đảng viên hiện nay là 379 trong đó 09 đảng viên dự bị. Nhờ thực hiện tốt Nghị quyết chuyên đề số 04/NQ-ĐU của đảng ủy về phát triển đảng viên mới, không ngừng tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo nên công tác phát triển đảng viên mới trong thời gian qua đã đạt được những kết quả phấn khởi. Ba năm qua ít nhất mỗi chi bộ đã tổ chức kết nạp được 01 đảng viên mới. Tính đến nay đảng bộ đã phát triển được 26/30 đảng viên mới đạt 86,66% chỉ tiêu cả nhiệm kì.

Hội nghị đã nêu rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết về công tác phát triển đảng viên mới và tìm ra những giải pháp cho thời gian tới. Hội nghị đã biểu dương khen thưởng cho 4 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích trong việc thực hiện Nghị quyết 04/NQ-ĐU của đảng ủy về phát triển đảng viên. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Tin liên quan