Núi Thành phát triển tam nông theo hướng bền vững, hiệu quả.

  Kinh tế vườn, trang trại (VTT) là thế mạnh trong chiến lược tam nông của huyện Núi Thành. Để tạo động lực mới, UBND huyện đã cho ra đời Đề án phát triển kinh tế VTT trên địa bàn đến năm 2025. 

 

        Nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, nông dân mạnh dạn ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, diện mạo nông thôn mới ngày càng khang trang, khởi sắc... là những thành tựu tam nông đạt được trên địa bàn huyện Núi Thành.

          Nhiều cách thức hỗ trợ đã được thông qua với nguồn kinh phí thực hiện là hơn 36 tỷ đồng, trong đó nguồn lực của nhân dân là hơn 18 tỷ đồng, còn lại là ngân sách huyện và tỉnh. Theo đó, nông dân được hỗ trợ về lãi suất khi vay vốn đầu tư làm ăn; hỗ trợ khi cải tạo VTT; hỗ trợ về cây giống, vật tư, máy móc phục vụ sản xuất.

          Các mô hình liên kết sản xuất lúa giống, canh tác rau hữu cơ hay chuyên canh cây ăn quả trong các trang trại của nông dân ở các xã Tam Mỹ Đông, Tam Mỹ Tây, Tam Xuân 1, Tam Xuân 2 được hỗ trợ từ đề án cũng đã cho hiệu quả kinh tế khả quan. 

          Đến thời điểm này, ngành nông nghiệp huyện đã kịp thời phổ biến các cơ chế, chính sách, chủ trương khuyến khích phát triển kinh tế VTT; tập trung đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động; tập huấn kỹ thuật làm vườn; bồi dưỡng kiến thức về quản trị kinh tế VTT; tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm… đưa chính sách vào cuộc sống, tạo động lực mới phát triển tam nông.

          Huyện Núi Thành xác định tam nông là mục tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Các nghị quyết, đề án, cơ chế hỗ trợ phát triển tam nông đều hướng đến mục đích phát triển bền vững, ổn định cuộc sống của nông dân về lâu dài. Phát triển nông thôn toàn diện, hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa, có cơ sở hạ tầng, dịch vụ xã hội đồng bộ và tiệm cận với khu vực đô thị.

          Ông Ngô Đức An - Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết: “Sản xuất chuyển mạnh theo hướng chất lượng và giá trị gia tăng. Sản lượng nhiều loại nông sản tăng mạnh; sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ được đầu tư và nhân rộng. Chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp được các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện bài bản, hiệu quả. Địa phương dồn sức phát triển các chương trình OCOP, chuỗi liên kết, tiếp tục thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa, thủy sản xanh, sạch, tăng lợi nhuận thu được”.