Lãnh đạo tỉnh khảo sát các khu xử lý chất thải tại huyện Núi Thành.

   Chiều 23/8/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đi khảo sát hoạt động của các khu xử lý chất thải trên địa bàn huyện Núi Thành. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo huyện Núi Thành, đại diện lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.   

   Đoàn công tác đã đến khảo sát hoạt động của Khu xử lý rác thải xã Tam Nghĩa và Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2. Hiện nay Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam vận chuyển rác thải về 2 khu xử lý rác thải nói trên, xử lý theo các bước san ủi rác, phun hóa chất lên bề mặt, lấp đất phủ, lu lèn. Công ty có lập sổ nhật ký theo dõi quá trình vận hành khu xử lý và hợp đồng với đơn vị dịch vụ quan trắc môi trường để giám sát định kỳ theo quy định.

Description: Phó Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát tại Khu xử lý rác thải xã Tam Nghĩa. Ảnh: Q.VIỆT

          Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu yêu cầu Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam thực hiện đúng các nguyên tắc trong xử lý rác thải để bảo vệ môi trường. Đồng thời yêu cầu các cơ quan của tỉnh khẩn trương thực hiện dự án Khu xử lý chất thải rắn nam Quảng Nam (xã Tam Nghĩa) với hạng mục khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh để tránh ùn ứ rác thải ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái, đời sống của người dân./.                                                                                                                                           

 

 

 

Tin liên quan