Triển khai các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tại huyện Núi Thành.

  Chiều ngày 14/8/2023, tại hội trường Huyện ủy, Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBND huyện Núi Thành tổ chức Hội nghị triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025.   

 

          

          Đại diện các ban, ngành, hội đoàn thể liên quan và các hợp tác xã, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện. đã được ông Đoàn Ngọc Trung - Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh triển khai nội dung các văn bản về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, cụ thể như: một số điểm mới của Luật HTX năm 2023, Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện Nghị quyết 25/2021/NQ-HĐND; hướng dẫn số 339/HD-LMHTX về hồ sơ, thủ tục tiếp cận các cơ chế, chính sách hỗ trợ, phát triển KTTT, HTX theo Quyết định 2406/QĐ-UBND của UBND tỉnh và một số nội dung liên quan.

          Đây là dịp để các hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn  có cơ hội tiếp cận thông tin các cơ chế, chính sách hỗ trợ về nguồn vốn vay, nguồn nhân lực, công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng,… cũng như được giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã./.                                                                                                                                                 

Tin liên quan