Hội Cựu chiến binh huyện Núi Thành tổ chức hội nghị tập huấn cán bộ Hội cơ sở năm 2023

Ngày 25/8, tại hội trường khối đoàn đoàn thể, Hội Cựu chiến binh huyện Núi Thành tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở năm 2023.

 

 

 Trong thời gian 1 ngày, gần 100 đại biểu là cán bộ Hội Cựu chiến binh xã, thị trấn và thôn, khối phố trên địa bàn toàn huyện được quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng thời được hướng dẫn về nghiệp vụ công tác Hội và các nội dung bổ trợ như Quản lý vốn vay ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội; hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam (khoá VII), nhiệm kỳ 2022-2027; hướng dẫn thực hiện Lễ tang khi hội viên Cựu chiến binh từ trần và các chính sách đối với Cựu chiến binh hiện nay.

  Qua hội nghị tập huấn nhằm giúp cho cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở nhận thức về lý luận chính trị và hiểu biết về nghiệp vụ công tác Hội, tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nâng cao năng lực thực hiện công tác Hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                                                                                       

Tin liên quan