Núi Thành tổ chức Diễn đàn UBND huyện lắng nghe ý kiến các vị Già làng, Trưởng bản, Người có uy tín, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp là người đồng bào dân tộc Cor, xã Tam Trà

Sáng ngày 24/8/2023 tại hội trường UBND xã Tam Trà, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức Diễn đàn “UBND huyện lắng nghe ý kiến các vị Già làng, Trưởng bản, Người có uy tín, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp là người đồng bào dân tộc Cor”.

Chủ trì Diễn đàn có ông Ngô Đức An, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện; bà Nguyễn Thị Lệ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Cùng tham dự Diễn đàn có các biểu lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Ban Dân vận Huyện uỷ, các phòng, ban, ngành của UBND huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện; về phía xã Tam Trà có đại biểu lãnh đạo Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội xã, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã là người đồng bào Cor, các vị Già làng, Trưởng bản, Người có uy tín trong đồng bào dân tộc Cor.

Tại Diễn đàn, Ngô Đức An, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện đã thông tin tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của huyện 6 tháng đầu năm 2023 và các kết quả trong triển khai công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn xã Tam Trà. Theo đó, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các chương trình, dự án, chính sách dân tộc đã được triển khai đạt hiệu quả trên địa bàn xã, đời sống đồng bào được cải thiện, nâng lên rõ rệt. Hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn xã tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng.

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc, đội ngũ Già làng, Trưởng bản, Người có uy tín luôn phát huy vai trò gương mẫu đi đầu thực hiện tuyên truyền, vận động trong dòng họ, người dân trong thôn bản không di cư tự phát, tích cực xóa bỏ hủ tục trong việc cưới, việc tang, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình. Bên cạnh đó, để góp phần thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các Già làng, Trưởng bản, Người có uy tín luôn vận động đồng bào tích cực lao động sản xuất, thực hiện và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay, cây con giống được Nhà nước hỗ trợ, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, ổn định đời sống. Ông nhấn mạnh: các Già làng, Trưởng bản, Người có uy tín trong đồng bào dân tộc là những người tiêu biểu, gương mẫu, cốt cán trong các phong trào của địa phương, “giữ lửa” ở các bản, làng, thể hiện rõ nét qua việc vận động đồng bào các dân tộc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, những phong tục tập quán tốt đẹp, di sản văn hóa, lễ hội truyền thống, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, bài trừ mê tín dị đoan; là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với người dân, tích cực đóng góp xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; trong xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…

Trong không khí thân mật, cởi mở của buổi gặp mặt, các đại biểu Già làng, Trưởng bản, Người có uy tín bày tỏ niềm vui mừng trước sự phát triển của kinh tế xã hội của huyện trong thời gian qua, với những chính sách của Huyện đối với Nhân dân xã Tam Trà. Các đại biểu đề đạt, mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đến chính sách cho cộng đồng bà con dân tộc Cor như về các ưu đãi trong giáo dục, tạo việc làm, hỗ trợ lãi suất vay vốn, tiếp tục quan tâm đầu tư hệ thống giao thông nông thôn, công tác khám chữa bệnh thẻ BHYT, nước sạch…

Kết luận Diễn đàn, bà Nguyễn Thị Lệ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện mong muốn các vị Già làng, Trưởng bản, Người có uy tín sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tích cực vận động đồng bào ở địa phương tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tiên phong trong mọi phong trào, tiếp tục nêu gương sáng cho con cháu và cộng đồng; là nhân tố tích cực trong các phong trào của địa phương, tiếp tục vận động đồng bào phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp, tự lực tự cường, đoàn kết dân tộc, nhất là trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng, luôn là tấm gương sáng, là cầu nối giúp các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương từng bước nâng cao đời sống cho đồng bào.

Nhân dịp này, Ban Thường trực  Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã tặng 10 xuất quà, mỗi xuất trị giá 500.000đ cho các vị Già làng, Trưởng bản, Người có uy tín của hoàn cảnh khó khăn của xã Tam Trà.

Tin liên quan