Tôn vinh dịch vụ công trực tuyến xuất sắc.

  Hưởng ứng chương trình “Tôn vinh dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) xuất sắc nhất” do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị đề xuất, lựa chọn 5 DVCTT xuất sắc dành cho người dân và 5 DVCTT xuất sắc dành cho doanh nghiệp của tỉnh trong năm 2022 và năm 2023 gửi tham gia chương trình (hoàn thành trước ngày 31/8/2023).

 

        

          Để được công nhận xuất sắc, trước hết DVCTT phải là dịch vụ công toàn trình theo quy định của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và DVCTT của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Đồng thời có hiệu quả sử dụng tốt, đáp ứng một trong các tiêu chí: được nhiều người sử dụng, thể hiện bằng việc có số lượng hồ sơ trực tuyến cao nhất (tính trong năm 2022 và trong năm 2023); được người dân, doanh nghiệp đánh giá mức độ hài lòng cao (từ 90% trở lên); góp phần tiết kiệm chi phí, thời gian… cho người sử dụng, cho cơ quan nhà nước.

          Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến đánh giá, lựa chọn các DVCTT xuất sắc của khối bộ, khối tỉnh, giải pháp cung cấp DVCTT xuất sắc và tổ chức tôn vinh vào Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023./.                                                                                                                                            

 

Tin liên quan