Về việc tặng Giải thưởng khuyến học Võ Chí Công lần thứ 15 năm 2023

Về việc tặng Giải thưởng khuyến học Võ Chí Công lần thứ 15 năm 2023

Quyết định công bố giải thưởng Võ Chí Công: tải nội dung

Danh sách kèm theo quyết định: nội dung

Tin liên quan