Thôn nữ

Thôn nữ

 

 

Nhớ em ngày mây trắng

Khua gót son qua đường

Ta thành người khốn khổ

Dưới cổng trường mưa tuôn

 

Mái tóc nàng thôn nữ

Thả hương mơ trong chiều

Cơn gió dường như đã…

Cùng ta say liêu xiêu

 

Sương chiều nay trắng xóa

Bay như màu áo ai

Hình như em - trắng quá…!

Riêng tóc huyền không phai

 

Mắt chừ xanh màu nhớ

Tóc chừ - pha màu mây

Xa người từ bữa đó

Duyên thầm còn hây hây

 

Nhớ chi mà nhớ lạ

Vành nón nghiêng vai đầy

Về mô người thôn nữ

Chiều qua cầu mưa bay.

 

 

Tin liên quan