Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân góp phần xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Theo Kế hoạch của UBND huyện, cùng với xã Tam Giang, Tam Mỹ Đông, xã Tam Anh Nam phấn đấu hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2023.

 

                                 

 Để góp phần thực hiện thắng mục tiêu trên, cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể của xã luôn xác định công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn là một trong những nhiệm vụ tập trung chủ yếu.

 Trong 6 tháng đầu năm, cùng với Đảng bộ, Chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội xã đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng uỷ và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo ANQP của xã trong năm 2023; nhờ vậy mà phong trào xây dựng nông thôn mới, công tác giải tỏa đền bù được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ; các chính sách về bảo trợ xã hội, người có công được thực hiện đảm bảo; việc phát triển kinh tế chăm lo đời sống cho nhân dân được quan tâm thực hiện đạt kết quả cao.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân dưới nhiều hình thức và trên nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung cao trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành giải tỏa đền bù để thực hiện các dự án trên địa bàn xã, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với UBND xã tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về thực hiện các dự án mới triển khai; đã tổ chức tuyên truyền, vận động 26 hộ dân thôn Tiên Xuân 2, Xuân Ngọc nhận tiền bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án Thadi tại nhà các hộ dân. Qua vận động đã có 11hộ dân nhận tiền bàn giao mặt bằng. Làm tốt công tác phối hợp Công an xã tổ chức tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, cài đặt VNeID cho Nhân dân ở các khu dân cư trên địa bàn xã. Phối hợp UBND xã tổ chức 6 buổi550 lượt người tham dự, cấp 1000 tờ rơi tuyên truyền phân loại rác thải tại hộ gia đình cho các hộ dân ở 6 thôn trên địa bàn xã. Mặt trận xã đã tổ chức cuộc thi “Trang trí Nhà văn hóa, tuyến đường văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp” có 6/6 khu dân cư hưởng ứng mạnh, tạo hiệu ứng tốt trong công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới của xã. Thường xuyên viết tin bài truyền truyền trên Đài truyền thanh huyện; đăng trên chuyên mục “Đại đoàn kết” trên trang MTTQ Việt Nam Tỉnh,  Huyện và phát trên sóng truyền thanh xã (8 bài viết, 12 tin); phối hợp tổ chức thành công Hội thi “Tìm hiểu Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở” và tham gia Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở” do Mặt trận huyện phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức đạt giải ba.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong 06 tháng qua, Mặt trận xã cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục. Để trong thời gian tới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả cần thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, cả hệ thống chính trị cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh các  phong trào thi đua do huyện và địa phương phát đông như: Phong trào thi đua phát triển sản xuất - kinh doanh; lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào thi đua thực hiện các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi",...

Hai là, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ để cán bộ, công chức nhận thức cơ bản, cốt lõi của xây dựng nông thôn mới chính là thực hiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống người dân. Từ đó có thể thực hiện nhanh chóng và bền vững các tiêu chí nông thôn mới theo quy định.Thực hiện đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, ngoài tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng, các ban, ngành, đoàn thể xã cần tăng cường tổ chức tuyên truyền trong toàn thể hội viên và thông qua hội viên tuyên truyền rộng rãi đến quần chúng Nhân dân; tăng cường thời lượng phản ánh tin, bài viết về hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới của các tổ chức, đặc biệt là những bài nêu cách làm hay, mới, sáng tạo, hiệu quả vừa đẩy mạnh, vừa tạo sự lan tỏa sâu rộng các mô hình tiêu biểu “Dân vận khéo” trong phong trào xây dựng nông thôn mới;

Ba là, Ban Chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới ở xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổng kết, rút kinh nghiệm để chỉ đạo nhân rộng. Kịp thời tổng kết biểu dương, khen thưởng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa với việc biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Tăng cường học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh.

 

Tin liên quan