Thôn Đông An (xã Tam Giang) xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”

Thôn Đông An (xã Tam Giang) có 12 tổ đoàn kết với 630 hộ dân/ 2400 nhân khẩu được chọn xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2023.

 

 

 Thôn có địa hình tiếp giáp với sông nên thuận lợi cho phát triển nghề nuôi trồng thủy sản và đánh bắt thủy sản ven sông. Ngoài ra, thôn còn đội tàu đánh bắt hải sản xa bờ giải quyết nhiều lao động, đem lại thu nhập cao góp phần quan trọng việc phát triển kinh tế xã hội. Theo đánh giá, đến nay, thôn Đông An đã đạt 10/10 tiêu chí “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”.

  UBND xã Tam Giang cho biết, công tác xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” thôn Đông An đạt được kết quả khả quan. Cả hệ thống chính trị thôn luôn nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng thôn kiểu mẫu. Luôn nêu cao tinh thần, dám nghĩ, dám làm, tuyên truyền, vận động trong nhân dân chung sức đồng lòng vượt khó khăn gian khổ, không trông chờ nguồn lực, tự lực dựa vào sức mạnh nhân dân để xây dựng các tiêu chí. Công tác vận động, tuyên truyền luôn được quan tâm và triển khai đồng bộ, thường xuyên. Từ đó, mọi công việc triển khai đều thực hiện tốt nhất là trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng người dân hiểu tự nguyện, hiến đất, cây cối, vật kiến trúc. Cạnh đó, nhân dân đồng tình hưởng ứng cao các khoản vận động đóng góp do địa phương phát động. Cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch; kinh tế tiếp tục phát triển, tinh thần, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt; an ninh trật tự ổn định. Vai trò chủ thể của người dân luôn được phát huy,  tự nguyên tham gia đóng góp công sức, tiền của tham gia xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”. Tham gia hội họp góp ý kiến bàn bạc cùng Ban phát triển thôn, sẵn sàng thực hiện đầy đủ các tiêu chí quy định trong thôn kiểu mẫu.

  Tuy nhiên, việc xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” Đông An, xã Tam Giang còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, nhiều tuyến đường giao thông xuống cấp chưa được nâng cấp sửa chữa. Việc cải tạo vườn tạp chưa đạt yêu cầu, hầu hết các vườn chưa bố trí khu trồng cây, khu chăn nuôi hợp lý, hiệu quả không cao. Một số tuyến đường cây cỏ dại mọc um tùm chưa được phát hoang, trồng cây xanh và hoa chưa rộng khắp, tuyến đường hoa chưa đạt yêu cầu.

 Trong thời gian đến, thôn Đông An (xã Tam Giang) tiếp tục tuyên truyền về vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới để từ đó nhân dân có trách nhiệm tham gia, hưởng ứng về mọi mặt. Tiếp tục huy động sức dân hiến đất, công trình vật kiến để mở rộng các tuyến đường giao thông; đầu tư điện chiếu sáng các tuyến còn lại. Ưu tiên đầu tư nâng cấp, sửa chữa các tuyến giao thông nông thôn đã xuống cấp đảm bảo sạch đẹp. Hằng tháng tổ chức cho nhân dân ra quân dọn vệ sinh, phát hoang cây cỏ; trồng hoa thay cỏ dại và giao cho từng nhóm hộ tự bảo vệ, tự chăm sóc hoa. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp kinh phí để đầu tư các tiêu chí cứng như giao thông, cây xanh, điện… Đồng thời quan tâm giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Đề xuất cấp trên chuyển đổi cây trồng những diện tích bị nhiễm mặn, hoang hóa để tăng thu nhập. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ phụ trách, giao ban hàng tháng đánh giá nhiệm vụ được phân công. Kịp thời tuyên dương cá nhân, tập thể làm tốt nhiệm vụ xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”.

                                                                                           

 

Tin liên quan