Xã Tam Mỹ Đông phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao

Cùng với 2 xã: Tam Giang và Tam Anh Nam, xã Tam Mỹ Đông phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2023.

 

  

 Theo Quyết định số 2333/2022 của UBND tỉnh về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025, đến nay, Tam Mỹ Đông đã  đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

 Các tiêu chí đã đạt là tiêu chí  số 01: Quy hoạch, tiêu chí số 02: Giao thông, tiêu chí số 03: Thủy lợi và phòng, chống thiên tai, tiêu chí số 04: Điện, tiêu chí số 05: Giáo dục, tiêu chí số 07: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tiêu chí số 8: Thông tin và truyền thông, tiêu chí số 09: Nhà ở dân cư, tiêu chí số 10: Thu nhập, tiêu chí số 11: Nghèo đa chiều, tiêu chí số 12: Lao động, tiêu chí số 14: Y tế, tiêu chí số 15: Hành chính công, tiêu chí số 17: Môi trường, tiêu chí số 18: Chất lượng môi trường sống, tiêu chí số 19: Quốc phòng và an ninh:

 Các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao xã Tam Mỹ Đông chưa đạt chuẩn so với Bộ tiêu chí mới là tiêu chí số 06: Văn hóa, tiêu chí số 13: Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn (đã đạt 3/7 chỉ tiêu), tiêu chí số 16: Tiếp cận pháp luật (đạt 2/3 chỉ tiêu). 

 Đối với thôn được công nhận đạt ”Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” theo Bộ tiêu chí của giai đoạn 2016-2020: thôn Phú Quý 3 đã đạt năm 2020. Qua kết quả rà soát so với Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025, thôn Phú Quý 3 duy trì đạt chuẩn 09/10 tiêu chí 

 Theo ông Châu Ngọc Phúc, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Đông, hiện tại, địa phương gặp một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, xã đã thực hiện thành công “dồn điền đổi thửa” trên diện tích 169,252 ha. Theo đó, nhu cầu về kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn, giao thông nội đồng cao, địa phương thiếu nguồn vốn đầu tư xây dựng, nguồn vốn khai thác trên địa bàn hạn chế, chủ yếu là điều tiết từ cấp trên. Một bộ phận nhỏ nhân dân chưa ý thức trong việc chấp hành chủ trương, pháp luật Nhà nước. Công tác tập huấn cho cán bộ cơ sở có chú trọng nhưng chất lượng chưa sâu, quá trình tiếp cận các kiến thức thực hiện chương trình còn hạn chế. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn chưa thật sự đạt hiệu quả cao. Phát triển sản xuất tuy đã xuất hiện được nhiều mô hình, điển hình tốt nhưng còn mang tính chất nhỏ lẻ, năng lực sản xuất và chất lượng hàng hóa còn thấp, tính cạnh tranh chưa cao, chưa xây dựng được truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã.  Ý thức chấp hành pháp luật, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm của một số ít bộ phận nhân dân chưa tốt. Chính phủ, Tỉnh mới ban hành Bộ tiêu chí mới có sự thay đổi và chất lượng tiêu chí ngày càng nâng cao, do vậy lộ trình thực hiện xã nông thôn mới nâng cao, thôn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gặp nhiều khó khăn. Hiện tại ở xã có 1 Công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường kiêm nhiệm chuyên trách nông thôn mới, khó khăn về nhân lực trong giải quyết công việc kịp tiến độ. 

  Xã Tam Mỹ Đông có đề xuất, kiến nghị đối với tỉnh, tăng cường công tác tập huấn cho cán bộ xã, thôn để nắm vững các tiêu chí mới, hồ sơ minh chứng các để có cơ sở thực hiện. Bố trí kinh phí đối với xã xây dựng xã nông thôn mới nâng cao kể cả ưu tiên vốn lồng ghép để địa phương thực hiện đảm bảo, nâng cao chất lượng các tiêu chí.

 Đối với cấp huyện, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện tăng cường công tác phân công thành viên, các phòng ban chuyên môn của huyện phụ trách các tiêu chí thường xuyên giúp đỡ địa phương để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đề ra. Bố trí kinh phí theo Nghị quyết 22/2022 của HĐND huyện Núi Thành để các thôn Phú Quý 1, Phú Quý 3 đảm bảo kinh phí theo quy định nhằm xây dựng đạt Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Ngoài ra, hỗ trợ thêm kinh phí, kể cả vốn lồng ghép để các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao có nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang, xứng đáng xã đạt xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn. Đầu tư, xây dựng Khu thể thao xã Tam Mỹ Đông theo chương trình mỗi xã một sân vận động theo Nghị quyết của HĐND huyện Núi Thành nhiệm kỳ 2021 – 2026.

                                                                                

Tin liên quan