Tam Hải: Phát động mô hình “Thu gom rác thải bãi tắm Trong – Xanh – Sạch – Đẹp”

Chiều ngày 16 tháng 7 năm 2023 Ban công tác Mặt Trận thôn Đông Tuần - Xã Tam Hải đã tổ chức phát động mô hình “Thu gom rác thải bãi tắm Trong - Xanh - Sạch - Đẹp” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Về tham dự buổi phát động có đồng chí Hồ Thị Thương - Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Tam Hải, đồng chí Phan Như Tường - Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã Tam Hải, đồng chí Đoàn Thế Hải - Bí thư chi bộ, đồng chí Trần Hưng - Trưởng Ban Nhân Dân, đồng chí Phạm Văn Nhung - Trưởng BCTMT và hơn 60 bà con nhân dân trong thôn Đông Tuần về tham dự buổi phát động.

Mô hình “Thu gom rác thải bãi tắm Trong - Xanh - Sạch - Đẹp”  được thành lập nhằm tuyên truyền cho bà con Nhân dân nâng cao nhận thức về việc giữ gìn bãi tắm sạch sẽ khi đến vui chơi và tắm biển, “hãy nhặt rác bỏ vào thùng” để bảo vệ môi trường bãi biển không rác thải, không ô nhiễm tạo nên bãi tắm sạch – đẹp. Bên cạnh đó còn tuyên truyên Nhân dân đề cao công tác an toàn, cần có phao bơi, dụng cụ nổi khi tham gia tắm biển. 

Tại buổi phát động đồng chí Hồ Thị Thương - Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã đã ghi nhận những kết quả trong việc chung tay thực hiện phong trào bảo vệ môi trường bãi biển của một số thành viên tham gia tắm biển và nay được cả cộng đồng hưởng ứng tham gia, đây là mô hình hay cần được duy trì và nhân rộng trên địa bàn các thôn để bãi biển được “Trong - Xanh - Sạch - Đẹp” cộng đồng cùng thụ hưởng những lợi ích từ biển. 

 

 

Tiếp tục tăng cường phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt 4 nội dung đã được phát động; thường xuyên tham gia các hoạt động các hoạt động ra quân làm vệ sinh môi trường biển, bảo vệ các hệ sinh thái biển, rừng phòng hộ… góp phần duy trì hiệu quả mô hình và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tin liên quan