Chuyển động cùng chuyển đổi số

Chuyển đổi số đang là phương thức phát triển mới tác động sâu rộng, bao trùm tất cả ngành, lĩnh vực, đời sống, với 3 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

 

Nhiệm vụ này chỉ thực sự thành công khi người dân được thụ hưởng các lợi ích mà chuyển đổi số mang lại. Để xây dựng các trụ cột đó, cần sự vào cuộc quyết tâm của hệ thống chính trị các cấp, triển khai xuyên suốt, đồng bộ với phương châm: Chuyển đổi số không phải là thêm việc mới mà là thêm những cách làm mới.

CĐS để phục vụ tốt hơn, những năm qua, ngành thuế Núi Thành đẩy mạnh triển khai áp dụng hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp giảm chi phí so với sử dụng hóa đơn giấy, cũng như giúp cơ quan thuế và cơ quan khác của Nhà nước thực hiện tốt hơn chức năng quản lý.

Ngành BHXH huyện cũng tích cực trong CĐS bằng việc đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; hướng dẫn cài đặt ứng dụng BHXH số - VssID vừa thuận tiện tra cứu thông tin bảo hiểm của cá nhân vừa có thể sử dụng các tính năng tiện ích khác nhau trên VssID.