Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành tiếp tục tổ chức nhân rộng mô hình “Phân loại rác thải tại hộ gia đình”

Phân loại rác sinh hoạt tại hộ gia đình là việc làm cần thiết, góp phần giảm thiểu lượng rác và chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải. Nhận thức được điều đó, huyện Núi Thành đã thực hiện mô hình điểm việc phân loại rác tại hộ gia đình và bước đầu đã có những kết quả tích cực. Từ năm 2022, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành đã vận động nhân dân chủ động phân loại rác ngay tại hộ gia đình và được người dân nhiệt tình hưởng ứng. Sau khi thu gom, rác được phân loại về địa điểm tập kết, rác hữu cơ được ủ để làm thức ăn chăn nuôi cho gà, vịt, lợn và ủ để làm phân bón cho các loại cây trồng...

Với việc làm thiết thực và hiệu quả đó, ngày 24 và 27/6/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Núi Thành tiếp tục tổ chức nhân rộng mô hình “Phân loại rác thải tại hộ gia đình” ở Tổ đoàn kết số 3, 4 thôn Mỹ Sơn xã Tam Anh Nam và Tổ đoàn kết số 3 thôn Danh Sơn, xã Tam Sơn.

Về dự với các buổi phát động có bà Nguyễn Thị Lệ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; bà Bùi Thị Hồng, Phó Trưởng Phòng TN & MT huyện; đại diện  Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban ngành đoàn thể và toàn thể bà con Nhân dân của Tổ đoàn kết số 3, 4 thôn Mỹ Sơn xã Tam Anh Nam và Tổ đoàn kết số 3 thôn Danh Sơn, xã Tam Sơn tham dự đông đủ.