Người dân đã quen với việc nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến

Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mang đến tiện ích cho người dân, doanh nghiệp, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại giải quyết thủ tục hành chính; tăng tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính, giảm khối lượng công việc cho cán bộ xã, góp phần thực hiện cải cách hành chính.

 

Do đó, DVC TT được xem là nhiệm vụ hàng đầu nhằm phát triển chính phủ điện tử (CPĐT), hướng tới chính phủ số trong giai đoạn mới. 

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số Quyết định số 1059/ QĐ-UBND về phê duyệt danh mục dịch vụ công (DVC) trực tuyến đủ điều kiện thực hiện toàn phần và danh mục DVC trực tuyến đủ điều kiện thực hiện một phần trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Theo đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 1.078 dịch vụ công đủ điều kiện thực hiện toàn trình (cấp tỉnh: 810 DVC, cấp huyện: 201 DVC, cấp xã: 67 DVC) và Danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện một phần gồm 542 dịch vụ công (cấp tỉnh: 517 DVC, cấp huyện: 10 DVC, cấp xã: 15 DVC).

Để nâng cao tỷ lệ người dân nộp hồ sơ trực tuyến trên địa bàn huyện, UBND huyện đã ban hành quyết định giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến Dịch vụ công toàn trình, một phần các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn năm 2023 trên địa bàn huyện Núi Thành. Tạo mọi điều kiện để người dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến, huyện đã thành lập Tổ tuyên truyền Dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần trên địa bàn huyện Núi Thành với mục đích tuyên truyền cho người dân hiểu lợi ích của việc nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến nên đồng thuận tham gia; nhiều người dân chủ động gửi hồ sơ, theo dõi quá trình giải quyết thủ tục hành chính qua mạng tại nhà thay vì đến trụ sở để nộp hồ sơ giấy. Huyện đang đang rất quyết liệt triển khai đưa các DVCTT đủ điều kiện lên mức độ 4.

Xác định dịch vụ công trực tuyến là nhiệm vụ hàng đầu trong phát triển chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, huyện Núi Thành tích cực cung ứng, tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 để thụ hưởng nhiều tiện ích, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.

 

Tại huyện Núi Thành, trong 6 tháng đầu năm 2023 có 8.656 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến cũng tăng lên đáng kể.  Đây là động lực để huyện Núi Thành tiếp tục phát triển dịch vụ công trực tuyến, đưa tiện ích đến với người dân, góp phần xây dựng hiệu quả chính quyền điện tử, chính quyền số, đáp ứng điều kiện về tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến.

 Cùng với sự nỗ lực của cơ quan chức năng thì chính người dân cũng nên từng bước thay đổi thói quen, tâm lý trong thực hiện thủ tục hành chính. Điều này sẽ góp phần giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức đi lại, nhằm đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần hơn với người dân.

 

 

Tin liên quan